Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa responsable de la pàgina web www.caigo.es :

– Nom: Caigo
– Número d’identificació fiscal: G67556191
– Domicili social: Avinguda de Bellissens, 40, 43204, Reus, Tarragona
– Correu electrònic: info@caigo.es
– Telèfon: 698 98 28 58

Aquest lloc web ha estat creat per Caigo amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d’aquest Avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions:

– L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Caigo i l’usuari.

– L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

– El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

Sobre la reutilització de dades del sector públic

Caigo reutilitza les dades del sector públic, d’acord amb el que preveu la llei 37/2007, sobre la reutilització de la informació del sector públic (que trasposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell). Per tant sempre es citarà la font d’origen, no s’alterarà en cap cas la informació ni se’n desnaturalitzarà el sentit i s’especificarà la data d’actualització.

També, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se’n citi la font i la data d’actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.  

Sobre la reutilització de dades d’altres agents

Es reutilitzen de mutu acord entre ambdues parts. En el cas que el propietari de les dades refusi la reutilització de la informació per part de Caigo cal que ho manifesti per mail a info@caigo.es